Bornholms eneste konkurrenceafdeling

Konkurrenceafdeling er opdelt i tre hold; K1, K2 og K3.

K1-holdet består af svømmere som træner imellem 5-6 gange i ugen med det formål at opnå kravtider til mesterskaber samt at deltage i stævner ovre. Som K1-svømmer mestrer du teknikken inden for alle svømmestilarter, og der stræbes efter gøre svømmeren mere teknisk habil inden for den stilart hvori svømmeren har udvist talent.

K2-holdet består af svømmere som træner imellem 3-4 gange i ugen. K2-svømmere er aspiranter til K1-holdet, og træner derfor for at opnå en øget grundform samt at øge kendskabet til alle svømmestilarter.

K3-holdet består af svømmere som træner 2-3 gange ugen. K3-holdet består af nyligt opdagede talenter som har gået i svømmeskolen og som har udvist svømmetalent. På K3-holdet arbejdes der på en øget teknisk forståelse samt at gøre svømmeren bekendt med lokale stævner for derefter at deltage i stævner ovre når, der fra trænernes side, vurderes at svømmeren er klar.

Konkurrenceafdelingen deler alle tider, hvilket vil sige der trænes på 3 forskellige niveuaer samtidig.

Det forventes at svømmerne møder omklædt 15 minutter før træningsstart til opvarmning på land. Hvis svømmeren er forhindret i at komme til træning forventes det at der meldes afbud til trænerne.