Nålestævner

Nålestævne

En gang om måneden afholdes der et lokalt nålestævne i klubben.

Til disse stævner er der mulighed for at opnå "nåle". Nåle kan svømmeren opnå ved at svømme en disciplin i en bestemt tid. Har svømmeren svømmet tre forskellige discipliner i en bestemt nåletid opnås f.eks. sølv med sløjfe.

Reglerne:
Alle nåle kan kun erhverves én gang, første gang svømmeren opnår den stipulerede svømmenålstid for den pågældende svømmedistance og svømmeart. Sløjfe eller stjerne på alle nåle pånær talent- og flippernål kan erhverves eller tilkommer den svømmer, der opnår en svømmenålstid for pågældende nålegrad i tre forskellige svømmearter eller opnår den stipulerede svømmenålstid på samme svømmedistance og i samme svømmeart med mindst 5 års mellemrum. Denne regel gælder for alle svømmenåle selvom vedkommende svømmer i mellemtiden har opnået svømmenål af højere grad.

Liste over nåletider.

Her kan ses hvilke tider der skal svømmes for at opnå en nål.